Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår

Innledende bestemmelser

1. Anvendelsesområde
Skytec AS sine Allmenne kjøpsvilkår for levering av produkter og tjenester.
Disse Generelle Vilkårene anvendes på kjøpsavtalen du som bedrift inngår med Skytec AS, organisasjonsnummer 976 576 772 MVA (Norge).

Skytec AS, Hangarveien 13, 3241 Sandefjord
Disse Allmenne kjøpsvilkår gjelder om ikke annet er avtalt.
Kjøper er heretter også kalt ”kunden.”

2. Priser og betaling
Priser på varene er oppgitt inklusive moms (utenom varer / produkter som er fritatt for mva). I handlevognen vises totalprisen inklusive alle avgifter, moms og eventuelle betalingsgebyr.

Betalingsvilkår oppgis i handlevognen, avhengig av valgt betalingsmåte.

Frakt.
Pakken sendes med Posten/Bring og belastes med fast beløp lik 150,- for servicepakker og 250,- for bedriftspakker. Posten/Bring sine leveringstider til destinasjon gjelder. Ønskes dellevering vil frakt påløpe hver delforsendelse.
Betaling kan skje ved bruk av kredittkort/debetkort, direktebetaling gjennom nettbank, Vipps eller ved faktura.
Skytec AS har pant i varen (e) til oppgjør er registrert.

3. Reklamasjon / Garanti
Reklamasjon/garanti følger bestemmelsene gitt i forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34?q=forbrukerkjøpsloven

4. Angrerett
Angrefristen på kjøp via vår nettbutikk er på 14 dager.
I tilbakemelding til oss må det framkomme tydelig at kunden ønsker å benytte angreretten. Angrefristen løper fra den dagen kunden mottar varen eller en vesentlig del av den.
Angrefristen gjelder ikke hvis:
Varen er i en slik stand at den ikke kan leveres tilbake. Hvis varen skades eller blir borte på grunn av uforsiktig håndtering av kunden, bortfaller angreretten.
Ved angreretten er kunden ansvarlig for:
at varen er i samme forfatning som da den ble mottatt av kunde.
Varen skal være uåpnet/ubrukt og sendes tilbake uskadet i originalforpakning. Samtlige etiketter skal sitte på, og manualer skal sendes med. Det er viktig at ytre emballasje anvendes og at limbånd og annet materiale ikke klistres på originalforpakningen.

5. Leveranse
Leveransetiden oppgis under ”levering” som er spesifisert under enhver vare i nettbutikken.
Kunden er pliktig å melde eventuelle transportskader til oss innen 2 dager etter mottakelse av varen dersom erstatningskrav ovenfor oss/transportselskap skal kunne gjøres gjeldende.

Skytec AS har ikke ansvar for forsinket levering uavhengig av om forsinkelsen beror på forhold som skyldes transportør, forsinkelse eller delleveranse som skyldes forhold som produsenten svarer for eller andre omstendigheter.

6. Pakker som ikke hentes
Hvis kunden velger oppkrav som fraktmetode vil varen ligge på kundens lokale postkontor i opptil 2 uker. Varer som ikke hentes innen denne fristen blir returnert til oss. For alle varer som ikke hentes, forbeholder vi oss retten til å fakturere kostnader for returfrakt, ekspedisjonsavgift og håndteringsavgift som til enhver tid gjelder for den respektive vare.

7. Forbehold om eventuelle feil 

Vi tar forbehold om eventuelle feil i nettbutikkens produktbeskrivelser, priser osv.